BÀI TẬP NGUYÊN LÝ HỆ ĐIỀU HÀNH CÓ LỜI GIẢI

BÀI TẬP.

Bạn đang xem: Bài tập nguyên lý hệ điều hành có lời giải

HỆ ĐIỀU HÀNH ( CÁC GIẢI THUẬT LẬP LỊCH, CẤPhường PHÁT BỘ NHỚ, GIẢI PHÁP.. ĐỒNG BỘ,...

Quý khách hàng vẫn xem: Bài tập nguyên tắc hệ điều hành quản lý bao gồm lời giải

CÓ LỜI GIẢI) 21 1,121 2 ./ Xét tập phù hợp các tiến trình sau:Tiến trìnhThời điểm vào RLThời gian CPUĐộ ưu tiênP10103P2111P32.523P4314P54.552Hãy cho thấy thêm kết quả điều pân hận theo những kế hoạch •FCFS•SJF•Round Robin với q = 2•Độ ưu tiên độc quyền•Độ ưu tiên không độc quyền•tính thời gian đợi chờ cho từng các bước với thời gian chờ trung bình trong các kế hoạch bên trên.Giảia./ FCFSP1P2P3P4P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 11 – 2.5 = 8.5P4: 13 – 3 = 10P5: 14 – 4.5 = 9.5b./ SJFP1P2P4P3P5Thời gian chờ:P1: 0P2: 10 – 1 = 9 P3: 12 – 2.5 = 9.5P4: 11 – 3 = 8P5: 14 – 4.5 = 9.5c./ Round Robin P1P2P1P3P4P5P1P5P1P5P1Thời gian chờ:P1: 1 + 5 + 2 + 1 = 9P2: 2 – 1 = 1 P3: 5 – 2.5 = 2.5P4: 7 – 3 = 4P5: 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5d./ Độ ưu tiên độc quyền BÀI TẬP CHƯƠNG II QUẢN LÍ TIẾN TRÌNH 1./ Xét tập vừa lòng những các bước sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU Độ ưu tiên P 1 0 10 3 P 2 1 1 1 P 3 2.5 2 3 Phường 4 3 1 4 P 5 4.5 5 2 Hãy cho biết thêm tác dụng điều păn năn theo những kế hoạch • FCFS • SJF • Round Robin cùng với q = 2 • Độ ưu tiên độc quyền • Độ ưu tiên không độc quyền • tính thời hạn đợi chờ cho từng tiến trình với thời gian chờ vừa phải trong những kế hoạch trên. Giải a./ FCFS P 1 Phường 2 P.. 3 Phường 4 P. 5 Thời gian chờ: Phường. 1 : 0 P 2 : 10 – 1 = 9 P 3 : 11 – 2.5 = 8.5 P 4 : 13 – 3 = 10 P. 5 : 14 – 4.5 = 9.5 b./ SJF P.. 1 Phường. 2 P.. 4 Phường 3 P. 5 Thời gian chờ: P. 1 : 0 Phường 2 : 10 – 1 = 9 P 3 : 12 – 2.5 = 9.5 P 4 : 11 – 3 = 8 Phường 5 : 14 – 4.5 = 9.5 ⇒ Thời gian ngóng trung bình = 37 7.45 5 = ⇒ Thời gian ngóng mức độ vừa phải = 36 7.2 5 = 0 10 11 12 14 19 Phường 1 Phường. 2 P.. 3 P.. 4 Phường. 5 0 10 11 13 14 19 P. 1 Phường. 2 Phường 3 P 4 P.. 5 c./ Round Robin P 1 Phường. 2 Phường 1 P. 3 Phường 4 P 5 P 1 Phường 5 P 1 P 5 P 1 Thời gian chờ: Phường 1 : 1 + 5 + 2 + 1 = 9 P. 2 : 2 – 1 = 1 Phường. 3 : 5 – 2.5 = 2.5 P. 4 : 7 – 3 = 4 Phường. 5 : 8 + 2 + 2 – 4.5 = 7.5 d./ Độ ưu tiên độc quyền P 1 Phường 2 Phường. 5 Phường 3 P 4 Thời gian chờ: Phường. 1 : 0 P 2 : 10 – 9 = 1 Phường. 3 : 16 – 2.5 = 13.5 P.. 4 : 18 – 3 = 5 P 5 : 11 – 4.5 = 6.5 e./ Độ ưu tiên ko độc quyền Phường 1 P. 2 P 1 Phường 5 P 3 P. 1 P. 4 Thời gian chờ: P.. 1 : 1 + 7 = 8 Phường 2 : 0 P. 3 : 9.5 – 2.5 = 7 P 4 : 18 – 3 = 15 P 5 : 0 2./ Cho những quá trình sau: Tiến trình Thời điểm vào RL Thời gian CPU P 1 0 8 P.. 2 0.4 4 P 3 1 1 Hãy cho biết những công dụng điều pân hận kế hoạch FCFS với SJF cùng thời gian ngóng của từng chiến lược 19 Phường 1 P 2 P.. 3 Phường 4 Phường 5 2 12 0 10 14 3 5 7 8 16 17 ⇒ Thời gian hóng vừa phải = 25 5 5 = 0 10 11 16 18 19 Phường 1 P. 2 Phường 3 Phường 4 Phường 5 ⇒ Thời gian ngóng vừa phải 44 8.8 5 = = ⇒ Thời gian đợi trung bình 25 5 5 = = 0 9.5 11.5 18 19 P 1 P 2 Phường 3 Phường 4 P. 5 1 2 4.5 Giải a./ FCFS P..

Xem thêm: 1️⃣"Free" Link Download Utorrent Mới Nhất Full Crack, Utorrent Pro 3

1 P. 2 Phường 3 Thời gian chờ Phường 1 : 0 Phường 2 : 8 – 0.4 = 7.6 Phường. 3 : 12 – 1 = 11 b./ SJF Phường 1 P 3 Phường. 2 P.. 1 : 0 P 2 : 9 – 0.4 = 8.6 P 3 : 8 – 1 = 7 3./ Điều phối các quá trình sau theo kế hoạch điều phối độ ưu tiên độc quyền. Tiến trình Chiều nhiều năm CPU burst Thời điểm vào RL Độ ưu tiên P.. 1 2 0 2 P 2 5 1 3 P 3 3 2 1 Phường 4 4 3 0 Tính thời gian đợi chờ cho từng tiến trình với thời gian chờ mức độ vừa phải. Giải P 1 P 3 P 4 P 2 Thời gian chờ: P 1 : 0 P 2 : 9 – 1 = 8 Phường 3 : 0 P 4 : 5 – 3 = 2 Chú ý: - FCFS vào trước thực hiện trước. - SJF quá trình làm sao tất cả chiều dài CPU burst nđính thì tiến hành trước. Phường 1 P.. 2 P.. 3 8 13 0 12 ⇒ Thời gian hóng mức độ vừa phải 18.6 6.2 3 = = P 1 Phường. 2 Phường 3 8 13 0 9 ⇒ Thời gian đợi trung bình 15.6 5.2 3 = = P 1 Phường 2 Phường 3 2 140 5 Phường 4 9 ⇒ Thời gian hóng vừa đủ 10 2.5 4 = = - RR mỗi quá trình chỉ được triển khai trong một thời hạn q nhất định, những tiến trình thứu tự thực hiện luân phiên vòng. - Điều phối theo độ ưu tiên độc quyền: gồm độ ưu tiên nhỏ tuổi tiến hành trước. - Điều phối ưu tiên không độc quyền: y như bên trên cơ mà ví như vẫn thực hiện mà lộ diện các bước bao gồm độ ưu tiên nhỏ tuổi hơn nữa thì đề xuất giới hạn nhằm nhường đến tiến trình tê triển khai. BÀI TẬP CHƯƠNG IV QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Trong quy mô cấp phát bộ lưu trữ thường xuyên, có năm phân mhình ảnh bộ nhớ lưu trữ theo máy tự cùng với kích thước là 600KB, 500KB, 200KB, 300KB. Giả sử gồm 4 tiến trình đang hóng cấp phát bộ nhớ lưu trữ theo thiết bị từ bỏ P1, P2, P3, P4. Kích thước khớp ứng của các tiến trình bên trên là: 212KB, 417KB, 112KB, 426KB. Hãy cấp phép bộ lưu trữ cho những quy trình trên theo thuật toán First-fit, Best-first, Worst-fit. Giải First – fit P4 chờ Best – fit Worst – fit P4 ngóng 2./ (đề kiểm tra) Trong quy mô cấp phép bộ nhới liên tiếp, bao gồm 5 phân mhình ảnh bộ nhớ lưu trữ cùng với kích cỡ là 200KB, 400KB, 600KB, 300KB, 500KB. Giả sử gồm 4 quy trình đã hóng cấp phát bộ lưu trữ theo sản phẩm từ bỏ P1, P2, P3, P4. Kích thước tương xứng những quy trình trên là: 220KB, 250KB, 550KB, 320KB. Hãy cấp phát bộ nhớ cho các tiến trình bên trên theo thuật tân oán First – fit với Best – fit. Giải First – fit P1 P3 P2 P4 P2 P3 P1 P1 P3 P2 P1 P2 P4 600KB 426KB 174KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 200KB 300KB 600KB 212KB 112KB 276KB 500KB 417KB 83KB 200KB 300KB 417KB 83KB 88KB 112KB 88KB212KB 400KB 600KB 300KB 500KB 220KB 250KB 320KB 200KB 417KB 83KB P3 vẫn chờ Best – fit Chú ý: - First – fit :tìm kiếm vùng nhớ trước tiên đủ mập để chứa tiến trình - Best – fit: kiếm tìm vùng ghi nhớ nhỏ tuổi tuyệt nhất nhưng hoàn toàn có thể đựng tiến trình - Worst – fit:kiếm tìm vùng lưu giữ lớn số 1 cung cấp đến tiến trình. 3./ Một các bước được hấp thụ vào bộ nhớ lưu trữ theo quy mô phân trang cùng với form size trang là 1024 byte. Bảng trang nhỏng sau: Hãy chuyển các liên quan ngắn gọn xúc tích sau thành địa chỉ đồ dùng lý: a) 1251; b) 3249 1 5 3 6 Giải a) a = 1521 p = 1521 div 1024 = 1 d = 1521 gian lận 1024 = 497 f = 5 (phụ thuộc bảng trang vì chưng p = 1) A=5*1024 + 497 = 5617 b) a = 3249 p = 3249 div 1024 = 3 d = 1521 hack 1024 = 177 f = 6 (nhờ vào bảng trang vị p = 3) A=6*1024 + 177 = 6321 4./ Một tiến trình được nạp vào bộ nhớ theo quy mô phân trang với kích thước trang là 512byte. Bảng trang nlỗi sau: Hãy chuyển các ảnh hưởng súc tích sau thành liên can vật lý: a) 689; b) 1613 2 6 5 3 a) a = 689 p = 689 div 512 = 1 d = 689 thủ thuật 512 = 177 f = 6 (nhờ vào bảng trang vì p = 1) A=6*512 + 177 = 3249 b) a = 1613 p = 1613 div 512 = 3 d = 1613 thủ thuật 512 = 77 f = 3 (phụ thuộc bảng trang bởi p = 3) A=3*512 + 77 = 1613 Chụ ý: Ta bao gồm những phương pháp sau đây: P. = a div ps d = a thủ thuật ps P2 P3 P1 P4 200KB 400KB 600KB 300KB 220KB 250KB 320KB 550KB 500KB Từ p cùng bảng trang để tìm f A = f*ps + d BÀI TẬP CHƯƠNG V QUẢN LÍ BỘ NHỚ CHÍNH 1./ Xét chuỗi truy tìm xuất bộ lưu trữ sau: 1, 2, 3, 4, 2, 1, 5, 6, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3 Giả sử bộ nhớ lưu trữ đồ vật lí tất cả 4 khung trang. Minch họa công dụng trình sửa chữa trang cùng với các thuật toán thù sửa chữa sau: a) FIFO b) OPT c) LRU Giải a) FIFO 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * * * *  1 1 1 1 1  5 5 5 5  3 3 3  2 2 2 2 2  6 6 6 6  7 7  3 3 3 3 3  2 2 2 2  6  4 4 4 4 4  1 1 1 1 1 b) OPT 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  7 7  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3  4 4   6 6 6 6 6 6 6 c) LRU 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 * * * * * * * * *  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  6  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  3 3 3  5 5 5 5  3 3 3  4 4 4  6 6 6 6  7 7 Chụ ý: - Thuật toán thù FIFO: Trong những trang sẽ ngơi nghỉ vào bộ nhớ lưu trữ, lựa chọn trang lựa chọn trang được nạp vào bộ nhớ lưu trữ trước hết nhằm thay thế. - Thuật toán thù OPT: Chọn trang sẽ lậu được thực hiện tốt nhất sau đây nhằm sửa chữa. - Thuật toán thù LRU: Chọn trang thọ tốt nhất không được sử dụng BÀI TẬP CHƯƠNG VI HỆ THỐNG TẬP TIN 1./ Một ổ đĩa C: được format dưới dạng FAT16 bao gồm tất cả 15 cluster. Kích thước của từng cluster là 512 byte, mang sử có bảng FAT sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 -1 0 5 6 8 7 -1 -1 -1 -1 12 -1 10 0 Thỏng mục cội ban đầu trên cluster 0, tại cluster 0 cùng cluster 9 coi được những entrgiống như sau: Hãy vẽ cây thư mục và cho thấy các số liệu cluster của từng file cùng thư mục Giải - hdh: HDH - HinhAnh: HA - Pascal: PC - Hoguom: HG - Halong: HL Cluster Cây tlỗi mục: Các số hiệu cluster của từng tệp tin và thỏng mục: - hdh: 11, 12 - HinhAnh: 9 - Pascal: 4, 6, 7 - HG: 3, 5, 8 - HL: 13, 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R R HG1 PC1 HG2 PC2 PC3 HG3 HA HL2 HDH1 HDH2 HL1 Filename Ext attrib Start cluster form size Hoguom Jpg 3 1200 Halong Jpg 13 700 Filename Ext attrib Start cluster form size Hdh doc 11 800 HinhAnh D 9 pascal doc 4 1200 HinhAnh hd h Pascal Hoguom Halong 2./ Một ổ đĩa tất cả 17 cluster, size của mỗi cluster là 1024 byte. Giả sử 17 bộ phận đầu của bảng FAT có mức giá trị đến sinh hoạt bảng sau: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 0 0 13 8 9 -1 0 12 -1 14 16 0 -1 Và 3 entry đầu của Root Dir có giá trị sau: a) Cho biết các cluster dữ liệu của thư mục music, tập tin autoxec.bat cùng vidu.txt b) Cho biết nội dung 17 bộ phận đầu bảng FAT và 3 entry đầu của Root dir nếu tập tin autoexec.bat và cung ứng tập tin boot.ini có kích cỡ 4318 byte. Giải a./ Music: MS Autoexec: AT Vidu: VD Root: R Cluster Các số hiệu cluster của từng tệp tin cùng thư mục: MS: 11, 12 AT: 6, 13, 14, 16 VD: 7, 8, 9 b./ FAT: Cluster 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R B1 B2 B3 VD1 VD2 VD3 B4 MS1 MS2 B5 AT3 AT4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 -1 5 6 10 8 9 -1 13 12 -1 -1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 R R R R AT1 VD1 VD2 VD3 MS1 MS2 AT2 AT3 AT4 Filename Ext attrib Start cluster size Music D 11 Autoexec bat 6 4032 Vidu txt R 7 3018 Bảng giá trị các entry như sau: 3./ Một ổ đĩa C: được được định dạng dưới dạng FAT 16 gồm có 15 cluster. Kích thước của mỗi cluster là 512 byte. Giả sử có cây thỏng mục sau (trong ngoặc là kích thmong mớc file): Một entry vào bảng thư mục chiếm 32 byte. Hãy lập 1 pmùi hương án lưu lại trữ cây tlỗi mục bên trên bằng cách: a./ Cho biết nội dung 15 phần tử của bảng FAT. b./ Cho biết nội dung 5 thuộc tính: filename, fileext, attribute, start cluster, sixe của entry vào tlỗi mục cội và thư mục Amnhac. Giải FAT: Cluster Nội dung của các entry trong thỏng mục nơi bắt đầu và thỏng mục Amnhac Filename Ext attrib Start cluster size Music D 11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *