CÁCH DÙNG MODAL VERB

Modal Verb tuyệt còn được gọi là rượu cồn trường đoản cú khiếm khuyết. Hiểu được ý nghĩa sâu sắc với cách áp dụng modal verb các bạn sẽ phát âm được bởi sao nhưng mà đụng tự khãn hữu ktiết chỉ dùng làm bửa nghĩa cho động từ chủ yếu nhưng không chỉ có hành vi rõ ràng như thế nào cả.

Bạn đang xem: Cách dùng modal verb

Nào bọn họ cùng bước đầu nhé!

> Mạo từ bỏ với biện pháp dùng mạo trường đoản cú trong tiếng anh

1. Modal verb là gì?

Để các bạn dễ dàng ghi nhớ tuyệt nhất và dễ hình dung được modal verb là gì, Ms Hoa bao gồm ý bao gồm để những bạn có thể gọi nkhô cứng, lưu giữ thọ về modal verb như sau:

Động tự khiếm ktiết (Modal verbs) là rượu cồn tự cơ mà lại không chỉ là hành động nhưng mà nó chỉ góp vấp ngã nghĩa mang lại đụng từ bao gồm.Động trường đoản cú ko cần phân tách ở ngôi trang bị 3 số ít: I can, She can, He can, It canKhông có hình thức nguyên thể xuất xắc phân từ bỏ nhị y hệt như các động trường đoản cú thường khác. Động từ bỏ chủ yếu đứng đằng sau không phân tách, sống dạng ngulặng thể (tất cả hoặc ko có “to” )Không bắt buộc trợ đụng trường đoản cú trong thắc mắc, câu phủ định, thắc mắc đuôi…

*

2. Các loại Modal Verb:

Trong giờ anh có những một số loại modal verb nlỗi sau: 

CanCould (vượt khứ của “Can”)MustHave sầu toMayMight (quá khứ đọng của “May”)WillWouldShallShouldOught to

Chi huyết rộng về cách dùng, tác dụng với phương pháp sử dụng cồn trường đoản cú kthảng hoặc kmáu trong giờ đồng hồ anh, những chúng ta cũng có thể xem bảng sau đây nhé.

Modal Verbs

Chức năng

Ví dụ

Crúc ý

Can

Diễn tả kĩ năng hiện giờ hoặc tương lai là một trong những bạn có thể làm cho được gì, hoặc một vấn đề có thể xảy ra

You can speak Spainish.

It can rain.

– Can với Could còn được sử dụng vào thắc mắc đề nghị, xin phép, đề nghị.Ví dụ:Could you please wait a moment?Can I ask you a question?

-Có thể cần sử dụng “be able to” cố kỉnh mang đến “can hoặc could”

Could (thừa khứ của “Can”)

Diễn tả khả năng xảy ra trong vượt khứ

My brother could speak English when he was five.

Must

Diễn đạt sự quan trọng, bắt buộc sinh sống hiện tại hoặc tương lai

Đưa ra lời đoán

You must get up early in the morning.

You must be here before 8 a.m

You must be hungry after working hard.

Mustn’t – chỉ sự cấm đoán

Lúc chỉ dẫn lời rộp đân oán cho hoạt động xẩy ra trong thừa khứ sinh hoạt thể phủ định, đề nghị sử dụng can’t have sầu V3

I was with hyên the whole day. He can’t have sầu gone lớn the movies.

Have sầu to

Diễn tả sự quan trọng cần làm cái gi tuy thế là vì một cách khách quan (nội quy, quy định…)

I have sầu lớn stop smoking. My doctor said that.

Don’t have to= Don’t need khổng lồ (chỉ sự ko nên thiết)

May

Diễn tả điều gì rất có thể xảy ra làm việc hiện tại tại

May I Hotline her?

-May và might dùng để xin phép. Nhưng might không nhiều được sử dụng trong văn nói, chủ yếu vào câu con gián tiếp:

May I turn on TV?

I wonder if he might go there alone.

-Might được sử dụng không phải là vượt khđọng của May

Where is John? I don’t know. He may/might go out with his friends.

Might (thừa khđọng của “May”)

Diễn tả điều gì rất có thể xẩy ra ở vượt khứ

She might not be his house.

Will

Diễn đạt, dự đoán sự việc xẩy ra vào tương lai

Đưa ra một ra quyết định trên thời khắc nói

Tomorrow will be sunny.

Did you buy sugar? Oh, sorry. I’ll go now.

Dùng Will tuyệt Would vào câu đề nghị, thử dùng, lời mời

Will you have a cup of coffee?

Would you like a cake?

Would

Diễn tả một mang định xảy ra hoặc dự đoán vụ việc có thể xảy ra vào quá khứ

She was a child. She would be upmix when hear this bad news.

Shall

Dùng để xin chủ kiến,lời khuyên ổn. “Will” được áp dụng các hơn

Where shall we eat tonight?

 

Should

Chỉ sự Chỉ sự yêu cầu ở tại mức trịnh trọng tuy thế ở tầm mức độ nhẹ nhàng hơn “Must”

Đưa ra lời khuyên ổn, ý kiến

Dùng để suy đoán

You should skết thúc this report by September 8th .

You should Điện thoại tư vấn her.

She worked hard, she should get the best result.

 

 

Ought to

Chỉ sự đề nghị. Mạnh rộng “Should” tuy nhiên không bằng “Must”

You ought not khổng lồ eat candy at night.

 

 

 

3. Cách áp dụng modal Verb vào giờ đồng hồ anh

 

Modal Verb

Ý nghĩa

Ví dụ

must

Nghĩa vụ cần tuân thủ

You must stop when the traffic lights turn red.

Kết quả lô ghích / chắc chắn chắn

He must be very tired. He’s been working all day long.

Xem thêm: Magix Sound Forge Pro 11 Crack + Activation Key Download 2020

must not

Ngăn cấm

You must not smoke in the hospital.

can

Có khả năng

I can swyên.

Sự mang đến phép

Can I use your phone please?

Khả năng

Smoking can cause cancer.

could

Có khả năng trong quá khứ

When I was younger I could run fast.

Cho phép 1 cách định kỳ sự

Excuse me, could I just say something?

Khả năng

It could rain tomorrow!

may

Sự mang đến phép

May I use your phone please?

Có kỹ năng năng xảy ra

It may rain tomorrow!

might

Cho phép một giải pháp kế hoạch sự

Might I suggest an idea?

Có tài năng xảy ra

I might go on holiday khổng lồ nước Australia next year.

need not

Không phải thiết/không liên quan mang lại nghĩa vụ

I need not buy tomatoes. There are plenty of tomatoes in the fridge.

should/ought to

Một phần nghĩa vụ

I should / ought lớn see a doctor. I have a terrible headabịt.

Lời khuyên

You should / ought khổng lồ revise your lessons

Kết quả logic

He should / ought to be very tired. He’s been working all day long.

had better

Lời khuyên

You’d better revise your lessons

4. Bài tập về modal verb (tất cả đáp án)

I. Choose the best option for each sentence:

1) Young people ______ obey their parents.

a. must b. may c. will d. ought to

2) Laura, you & the kids just have sầu dinner without waiting for me. I ______ work very hard today.

a. can b. may c. should d. would

3) I ______ be delighted khổng lồ show you round the factory.

a. ought to lớn b. would c. might d. can

4) Leave sầu early so that you ______ miss the bus.

a. didn’t b. won’t c. shouldn’t d. mustn’t

5) Jenny"s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune

a. must b. might c. will d. should

6) You ______ to lớn write them today.

a. should b. must c. had d. ought

7) I hope I ______ find it.

a. will b. shall c. could d. must

8) Unless he runs he______ catch the train.

a. will b. mustn’t c. wouldn’t d. won’t

9) ______ you be in Rome tonight.

a. will b. may c. might d. maybe

10) We ______ have sầu time lớn help you tomorrow.

 

II. Rewrite the sentence in the same meaning:

1) Perhaps Susan know the address. (may)

Susan ........................................................................................................

2) It"s possible that Joanna didn"t receive sầu my message. (might)

Joanmãng cầu ......................................................................................................

3) The report must be on my desk tomorrow. (has)

The report .................................................................................................

4) I managed khổng lồ finish all my work. (able)

I ................................................................................................................

5) It was not necessary for Nancy to lớn clean the flat. (didn"t)

Nancy ......................................................................................................

 

Đáp án:

I.

a cbbac bba c

 

II. 

Susan may know the addressJoanna mightn"t have received my messageThe report has lớn be on my desk tomorrowI was able lớn finish all my workNancy didn"t need lớn clean the flat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *