Cách Tính Ma Trận Bằng Máy Tính Fx 570Es Plus


Lưu ý: lốt “–>” chỉ bước tiếp theo yêu cầu triển khai.

Bạn đang xem: Cách tính ma trận bằng máy tính fx 570es plus

1. Cách bnóng ma trận bên trên máy vi tính casio fx-580vn

Nhấn Mode 6 (Matrix) –> Chọn 1( matA) –> Chọn matrix bao gồm số mẫu với cột khớp ứng đề nghị tính toán thù. Ví dụ: 1 – ma trận 3 cái 3 cột.Nhập tác dụng vào bằng phím =,Sau lúc nhập chấm dứt ma trận A, rất có thể nhập thêm ma trận B bởi cách: Nhấn Shift 4 (Matrix) –> 1 (Dim) –> 2 (MatB)Lập lại tựa như mang lại MatC.Ví dụ: Cho ma trận:
*
. Hãy nhập dữ liệu ma trận vào máy tính xách tay di động cầm tay.

Xem thêm: Những Cách Làm Cây Thông Noel Mini, Cách Làm Cây Thông Noel Mini Xinh Xắn Từ Vải Dạ

Hướng dẫn giải pháp bấm máyCách 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3)Cách 4: Nhập những hạng tử trong ma trận A vào máy vi tính.

2. Tính định thức

Thao tác nlỗi sau để tính định thức cho MatA: Shift 4 (Matrix) –> 7 (Det) –> Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> =Ví dụ: Tìm định thức của ma trận vuông
*
.Hướng dẫn bnóng máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Cách 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập các hạng tử vào ma trận A vào máy tính xách tay. (như ví dụ 1)Cách 4: Nhấn phím AC→Shift→4→7 (lựa chọn phương pháp det)Bước 5: Nhấn phím Shift→4→3 (lựa chọn ma trận A)

3. Tìm ma trận nghịch đảo

Thao tác nhỏng sau để tra cứu ma trận nghịch đảo của MatA: Shift 4 (Matrix) –> 3 (MatA) –> x-1 (x-1: là phím nghịch hòn đảo của sản phẩm tính)Ví dụ: Tìm ma trận nghịch hòn đảo của ma trận
*
Hướng dẫn bnóng máyBước 1: Nhấn phím MODE →6( lựa chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( chọn ma trận A)Bước 3: Nhấn phím 1 (chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập những hạng tử trong ma trận A vào laptop. (nhỏng ví dụ 1)
Bước 4: Nhấn phím Shift→4→3 (lựa chọn ma trận A)Cách 5: Nhấn phím x-1 (tính ma trận nghịch đảo A-1)Bước 6: Nhấn phím =

4. Cộng, trừ hai ma trận

Ví dụ: Cho nhì ma trận
*
. Hãy tính các ma trận A + B; A - 2BHướng dẫn bấm máyCách 1: Nhấn phím MODE →6( chọn MATRIX)Bước 2: Nhấn phím 1( lựa chọn ma trận A)Cách 3: Nhấn phím 1 (lựa chọn dạng ma trận 3 x 3). Nhập những hạng tử vào ma trận A vào laptop. (nhỏng ví dụ 1)Cách 4: Nhấn phím Shift→4→1→2→∇→2 (nhập ma trận B form size 3 x 3)Bước 5: Nhấn phím Shift→4→3 (chọn ma trận A)Bước 6: Nhấn phím + hoặc - hoặc xCách 7: Nhấn phím Shift→4→4 (lựa chọn ma trận B)Cách 8: Nhấn phím =

5. Giải phương thơm trình: AX = B

Thao tác theo các bước bên trên để tính: MatA –> x-1 –> x –> MatB khiến cho công dụng của X.Mua máy tính thu về Casio FX-570Việt Nam Plus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *