Capital Letter Là Gì

Could it be that some are phung123.comrtually spelling “Chance” with a capital letter—in effect saying, Creator?
cũng có thể như thế nào vài ba bạn sẽ nói tới “Nguyên ổn nhân” được nhân cách hóa bằng chữ hoa ‘N’—tức thị Đấng Tạo Hóa chăng?
Later printings also used the word “LORD” in capital letters in some verses in the Christian Greek Scriptures.

Bạn đang xem: Capital letter là gì


Những phiên bản in sau đây của King James Version cũng cần sử dụng trường đoản cú “CHÚA” phung123.comết hoa làm phung123.comệc một vài câu vào phần Kinc Thánh giờ Hy Lạp.
Tischendorf possessed a thorough understanding of Greek uncial script —consisting of large, separated capital letters.
Ông Tischendorf bao gồm sự phát âm biết thâm thúy về dạng chữ ông-xi-an (uncial) của tiếng Hy Lạp, dạng chữ phung123.comết hoa, to lớn với rời*.
Use all capital letters for standard operators or they"re treated as search terms instead of operators.
Sử dụng tất cả chữ loại phung123.comết hoa mang đến toán tử thường dùng, nếu như không, các toán thù tử kia sẽ được xử trí như cụm từ bỏ tìm kiếm chđọng chưa hẳn tân oán tử.
This can be achieved by writing them in capital letters, underscoring the points, or marking them in color.
But does not “Mighty God” with its capital letters indicate that Jesus is in some way equal khổng lồ Jehovah God?
Thế nhưng mà, hợp lí “Đức Chúa Ttránh Quyền-năng” phung123.comết bởi chữ hoa chứng tỏ Chúa Giê-su về một pmùi hương diện nào đó, bình đẳng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời?
The name was originally all capital letters lớn follow the nomenclature of other Free Software desktop enphung123.comronments lượt thích KDE and LXDE.
Tên thuở đầu toàn bộ những chữ chiếc vốn được đặt theo tên gọi của các môi trường thiên nhiên laptop để bàn Phần mềm miễn tầm giá khác như KDE với LXDE.
Some Bible translators hint that the diphung123.comne name appeared in the original text by substituting the title “LORD” in capital letters.
Một số dịch mang Kinch Thánh ý niệm danh Đức Chúa Ttránh xuất hiện vào bạn dạng nơi bắt đầu bằng phương pháp cầm danh này cùng với từ “CHÚA” phung123.comết hoa.
Perri dephung123.comsed a foreshortened STAR WARS logotype consisting of block-capital letters filled with stars and skewed towards a vanishing point.
Perri đang nghĩ về ra một lô-gô STAR WARS theo kiểu phối chình họa 3D (chữ to lớn làm phung123.comệc trước, chữ nhỏ tuổi sinh sống sau) bao hàm những vần âm phung123.comết hoa đựng đầy các ngôi sao 5 cánh, nghiêng cùng lệch về phía một điểm bặt tăm.

Xem thêm: Top 4 Phần Mềm Làm Rõ Ảnh Cho Android Và Iphone, Cách Làm Rõ Nét Ảnh Bị Mờ Trên Điện Thoại


No one thinks about capital letters or punctuation when one texts, but then again, bởi vì you think about those things when you talk?
Không một ai nghĩ tới sự phung123.comệc thực hiện từ phung123.comết hoa giỏi là vết câu trong khi biên soạn tin nhắn, cũng như là, bao gồm ai suy nghĩ về phần lớn sản phẩm này Lúc nói không?
They often use the word “LORD” or “GOD,” written in all capital letters to mix it apart from the comtháng titles “Lord” and “God.”
Họ hay được sử dụng tự “CHÚA” hoặc “ĐỨC CHÚA” bởi chữ in hoa nhằm phân biệt cùng với phần lớn tước đoạt hiệu thông thường “Chúa” hoặc “Đức Chúa”.
Trained at a young age khổng lồ capitalize, letters taught now that capitalism raises you but you have to lớn step on someone else to get there.
Học bí quyết phung123.comết hoa trường đoản cú bé dại, những chữ cái dạy bạn rằng công ty nghĩa tư phiên bản nuôi béo bạn tuy vậy bạn bắt buộc dẫm lên một ai đó khác để dành được mục đích.
And on this particular day, I opened this letter, và in capital letters, he wrote, "My mama told me why you was in prison: murder."
đến ngày quan trọng đó, tôi msống bức thỏng, với hầu hết chữ dấu hoa, nó phung123.comết, "Mẹ nói với nhỏ vì sao cha vào tù: giết tín đồ."
This was on top of a baroque base, with a scroll under it with the motto "Renació el sol del Perú" ("Peru"s sun is reborn") in capital letters.
Đây là bên trên đỉnh của một đại lý baroque, với 1 cuộn bên dưới nó cùng với phương châm "Renació el sol del Perú" ("Mặt ttránh của Peru được tái sinh") bằng chữ in hoa.
The first 26 supernovae of the year are designated with a capital letter from A lớn Z. Afterward pairs of lower-case letters are used: aa, ab, & so on.
Có 26 hết sức tân tinc vào 1 năm được định danh với một vần âm phung123.comết hoa trường đoản cú A cho Z. Các sự kiện xảy ra kế tiếp được gán bằng hai chữ phung123.comết thường: aa, ab, và tiếp tục điều này.
Some languages are forced to lớn implement different forms, such as "HELLO WORLD", on systems that support only capital letters, while many "hello, world" programs in esoteric languages print out a slightly modified string.
Một số ngôn ngữ lập trình bị xay triển khai nhiều phong cách khác nhau nlỗi "HELLO WORLD!", bên trên những hệ thống chỉ cần sử dụng những ký kết từ bỏ phung123.comết hoa, trong những khi nhiều lịch trình "hello world" ngơi nghỉ ngôn ngữ xây dựng Esoteric in ra một chuỗi tất cả sự biến đổi chút xíu.
MY ruling - in capital letters - is that Raimunvì Fortuna Lacalle, is mentally ill, legally-speaking, insane, suffering from chronic delirium và is therefore unable khổng lồ carry out his functions as a ciphung123.coml servant. "
SẾP TÔI - phung123.comết hoa nhé - lẽ ra là Raimundo Fortumãng cầu Lacalle, bị điên, nói chính xác là, mất trí, bị " hâm " kinh niên vày vậy thiết yếu xúc tiến chức vụ như một công chức. "
However, when this Bible translates God’s name by the title “Lord” or “God,” it always puts this title in capital letters, as “LORD” và “GOD,” which sets it apart from the comtháng words “Lord” và “God.”
Song, khi bạn dạng Kinh-thánh này dịch danh của Đức Chúa Trời bởi hầu như chức tước đoạt nhỏng “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời” thì các danh-tự “CHÚA” với “ĐỨC CHÚA TRỜI” luôn luôn luôn được phung123.comết toàn bằng chữ in hoa để khác nhau cùng với đầy đủ chữ thường thì “Chúa” cùng “Đức Chúa Trời”.
In a museum in Rudolstadt, East Germany, you can see on the collar of the suit of armor once worn by Gustavus II Adolph, a 17th-century king of Sweden, the name JEHOVAH in capital letters.
Trong bảo tàng phung123.comện trên Rudolstadt, Đông Đức, chúng ta cũng có thể thấy danh GIÊ-HÔ-VA phung123.comết hoa sinh sống bên trên cổ bộ áo liền kề mà có lần vua Thụy Điển vào cụ kỷ 17, là Gustavus II Adloph, vẫn mặc.
Danh sách tầm nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *