Rút gọn phân số c++

Giải Bài 66 : Rút gọn phân số phần vận động cơ phiên bản trang 23, 24, 25 sách VNEN toán thù lớp 4 với giải mã dễ dàng hiểu


Câu 1

Ckhá trò đùa “đố bạn” :

- Em viết một phân số bất kể, chẳng hạn : (dfrac23).

Bạn đang xem: Rút gọn phân số c++

- Em đố các bạn viết một phân số bởi phân số em vừa viết, chẳng hạn : (dfrac46).

- Em và các bạn thay đổi vai thuộc chơi.

Pmùi hương pháp giải:

Áp dụng đặc điểm cơ bạn dạng của phân số :

- Nếu nhân cả tử số và chủng loại số của một phân số với thuộc một số trong những thoải mái và tự nhiên không giống 0 thì được một phân số bởi phân số vẫn mang đến.

- Nếu cả tử số cùng mẫu số của một phân số cùng chia không còn mang đến một số trong những thoải mái và tự nhiên khác 0 thì sau khoản thời gian phân chia ta được một phân số bởi phân số vẫn đến.

Lời giải bỏ ra tiết:

• (dfrac34) bằng cùng với các phân số : (dfrac68,,;,,dfrac1520,,;,,...)

• (dfrac47) bởi cùng với những phân số : (dfrac1221,,;,,,dfrac2035,,;,,...)

• (dfrac58) bởi cùng với những phân số : (dfrac2032,,;,,,dfrac3556,,;,,...)


Câu 2

Thực hiện thứu tự những hoạt động :

a) Tìm phân số bởi phân số (dfrac912) cơ mà tất cả tử số với mẫu mã số bé thêm hơn :

*

b) Đọc kĩ câu chữ sau với nói cùng với chúng ta :

Nhận xét :

(dfrac912 = dfrac34.)

Tử số với mẫu mã số của phân số (dfrac34) mọi nhỏ thêm hơn tử số cùng mẫu mã số của phân số (dfrac912).

Ta nói rằng : Phân số (dfrac912) đã có được rút ít gọn thành phân số (dfrac34).

Có thể rút ít gọn gàng phân số sẽ được một phân số gồm tử số với chủng loại số nhỏ hơn tuy vậy phân số bắt đầu vẫn bởi phân số vẫn mang lại.

c) Đọc và triển khai từng bước bí quyết rút ít gọn gàng phân số trong số ví dụ sau :

Ví dụ 1: Rút ít gọn gàng phân số (dfrac46).

Ta thấy 4 và 6 số đông phân chia không còn mang lại 2, nên (dfrac46=dfrac4:26:2=dfrac23). 

2 với 3 ko thuộc phân chia hết mang đến một vài tự nhiên và thoải mái như thế nào lớn hơn 1, yêu cầu phân số (dfrac23) quan yếu rút ít gọn gàng được nữa.

Ta nói rằng : Phân số (dfrac23) là phân số về tối giản. Phân số (dfrac46) đã được rút ít gọn gàng thành phân số tối giản (dfrac23).

lấy một ví dụ 2: Rút ít gọn gàng phân số (dfrac1824).

Xem thêm: Tìm Số Tự Nhiên N Lớn Nhất Để N+28 Chia Hết Cho N+4 Là N=, Chuyên Đề 4

Ta thấy : 18 và 24 đa số phân chia hết mang đến 2, nên (dfrac1824=dfrac18:224:2=dfrac912).

9 cùng 12 số đông phân tách hết mang đến 3, nên (dfrac912=dfrac9:312:3=dfrac34).

3 với 4 ko thuộc phân tách hết đến một số trong những tự nhiên như thế nào to hơn 1, cần (dfrac34) là phân số buổi tối giản.

Vậy : (dfrac1824 = dfrac34.)

Lời giải đưa ra tiết:

a) Em thực hiện đặc điểm cơ bản của phân số: Lấy cả tử số cùng mẫu mã số của phân số đang mang đến phân chia đến 3.

Tử số: Lấy 9 phân chia cho 3 được 3.

Mẫu số: Lấy 12 chia mang đến 3 được 4.

Phân số (dfrac912=dfrac34)

b) Em hiểu kĩ câu chữ trong sách với nói cùng với bạn của mình.

c) Em gọi với thực hiện từng bước một giải pháp rút gọn phân số trong những ví dụ.


Câu 3

a) Đọc kĩ nhấn xét sau và nghe thầy/ thầy giáo chỉ dẫn :

Khi rút gọn phân số ta có thể có tác dụng nlỗi sau :

• Xét xem tử số và mẫu mã số thuộc chia không còn đến số tự nhiên như thế nào lớn hơn 1.

• Chia cả tử số và chủng loại số mang lại số đó.

Cứ làm cho như vậy cho tới khi nhận ra phân số buổi tối giản.

b) Rút ít gọn gàng những phân số sau : (dfrac26,,;,,,,,,,dfrac1236.)

Phương pháp giải:

lúc rút gọn phân số ta rất có thể có tác dụng nhỏng sau :

• Xét coi tử số cùng mẫu số cùng phân chia hết mang đến số thoải mái và tự nhiên nào to hơn 1.

• Chia cả tử số cùng mẫu số mang đến số đó.

Cđọng làm cho như vậy cho đến lúc nhận ra phân số về tối giản.

Lời giải chi tiết:

(dfrac26 = dfrac2:26:2 = dfrac13,,;,,,,,,) (dfrac1236 = dfrac12:1236:12 = dfrac13.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *