Số tự nhiên n lớn nhất để n+28 chia hết cho n+4 là n=

Hãy nhập câu hỏi của doanh nghiệp, phung123.com vẫn search những câu hỏi tất cả sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn nhu cầu với các câu trả lời gồm sẵn, bạn hãy sản xuất câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Số tự nhiên n lớn nhất để n+28 chia hết cho n+4 là n=

Để n+28 phân chia hết cho n+4 thì :

n+28 - n+4 chia không còn mang lại n+4

Hay 24 chia hết đến n+4

=> n+4 trực thuộc Ư( 24 ) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết quả là 24 - 4 = trăng tròn => n = 20quý khách hàng đi

*
Ozora Akari

Nãy tiếng toàn bản thân với bạn o0o thứ khùng o0o trả lời thắc mắc của người sử dụng thôi

quý khách hàng đi


Để n + 28 phân chia hết mang lại n + 4 thì:

n + 28 - n + 4 phân tách hết đến n + 4

Hay 24 phân tách không còn cho n + 4

n + 4∈Ư(24) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết trái là 24 - 4 = 20

Vậy n = 20


Để n + 28 phân chia hết mang đến n + 4 thì:

n + 28 - n + 4 phân chia không còn mang đến n + 4

Hay 24 phân tách hết cho n + 4

(Rightarrow)n + 4(in)Ư(24) = -1;1;-2;2;-3;3;-4;4;-6;6;-8;8;-12;12;-24;24

Kết quả là 24 - 4 = 20(Rightarrow)n lớn số 1 là: 20


n+28

=n+4+24

n+4 phân tách hết mang đến n+4.

=>24 phân tách hết cho n+4.

=>n+4=24.(nhằm n lớn số 1 tự nhiên)

n=20.

Vậy n lớn số 1 là đôi mươi.

Học tốt^^


n+28

=n+4+24

n+4 phân chia hết mang đến n+4.

=>24 phân chia hết mang lại n+4.

Xem thêm: Chuẩn Truyền Thông Opc Server Là Gì ? Chuẩn Truyền Thông Opc Ua Là Gì

=>n+4=24.(để n lớn số 1 từ bỏ nhiên)

n=đôi mươi.

Vậy n lớn số 1 là 20.

Học tốt^^


n+28

=n+4+24

n+4 phân tách không còn đến n+4.

=>24 phân chia không còn mang đến n+4.

=>n+4=24.(nhằm n lớn nhất tự nhiên)

n=20.

Vậy n lớn nhất là 20.

Học tốt^^


Ta có n+4 phân tách hết cho n+4

=> n+4+24 phân chia không còn mang lại n+4

=>24 phân tách không còn mang đến n+4

=>n+4 trực thuộc Ư(24)

nhưng Ư(24)=(1;2;3;4;6;8;12;24)

=> x nằm trong (-3;-2;-1;0;2;4;10;22)

mà lại n là số tự nhiên Khủng nhất

Vậy n=22

k mang đến mik đúng phạt nhé


để n+28 chia không còn mang đến n+4 thì

n+28-n+4 phân tách hết mang lại n+4

tốt 24 chia hết mang lại n+4

=>n+4 trực thuộc ước của 24

kết quả là 24-4=20=>n lớn nhất là 20


=>n+4+24phân chia hết đến n+4

=>n+4 phân chia không còn mang đến n+4 =>24 phân tách không còn mang lại n+4

=>n+4 E Ư(24)

=>n+4 E <3;8;6;4;24;1>

=>n E<-1;4;2;0;20;-3>

vì chưng n là số thoải mái và tự nhiên =>n E<4;2;0;20>


Ta tất cả : n + 28 = n + 4 + 24 phân chia hết mang đến n +4

Mà n+4 chia hết cho n+4 bắt buộc mong mỏi n+4+24 ( n+28) phân tách hết mang đến n+4 thì 24 yêu cầu phân chia hết mang lại n+4

=> n+4 nằm trong Ư(24) = ( 1,2,3,4,6,8,12,24 )

=> n+4 nằm trong ( 1,2,3,4,6,8,12,24 )

=> n ở trong ( -3,-2,-1,0,2,4,8,đôi mươi )


Dưới đây là một vài thắc mắc rất có thể liên quan cho tới thắc mắc mà lại các bạn gửi lên. Có thể trong những số ấy có câu vấn đáp nhưng mà các bạn cần!

ta có n+28 chia hết mang lại n+4

=>n+4+24 phân chia hết đến n+4

bởi n+4 phân tách hết cho n+4

=>24 phân tách không còn đến n+4

ta tất cả bảng sau

n+41234681224-1-2-3-4-6-8-12-24
n-3-2-1024820-5-6-7-8-10-12-16-28

vậy n=-3;-2;-1;0;2;4;8;20;-5;-6;-7;-8;-10;-12;-16;-28

n+4

1 hay-1

n-3 hay -5

nhằm n+28 chia không còn đến n+4 thì (n+28)/(n+4)(in)Z

(n+4+24)/(n+4)1+24/(n+4)....=> n+4(in)Ư(24)

=> n+4 LN là24

=>n LN la 20


tìm số tự nhiên và thoải mái n lớn số 1 nhằm n+28 phân chia không còn cho n+4

Đọc tiếp...

(n+28⋮n+4Rightarrow24⋮n+4)

Vì n trực thuộc N => n+4 thuộc ước của 24

Ư(24)=1;2;3;4;6;8;12;24

Vì n là số tự nhiên và thoải mái lớn nhất đề nghị n+4 đề nghị là số tự nhiên và thoải mái phệ nhất

=> n+4 =24

=> n=24-4

=> n=20


Kiểm tra Tân oán lớp 6 Giải SGK Toán lớp 6 Giải SGK Ngữ vnạp năng lượng lớp 6 Giải SGK Tiếng Anh lớp 6 Hỏi đáp Toán thù lớp 6 Hỏi đáp Ngữ văn uống lớp 6 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 6
αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()<>|/ℕℤℚℝℕ∗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *