TẠO MẶT PHẲNG TRONG SOLIDWORK

áp dụng kỹ năng về đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với số phi để sinh sản phương diện phẳng chuẩn trong xây dựng 479 0
nckh áp DỤNG KIẾN THỨC về ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG với số PHI nhằm tạo thành khía cạnh PHẲNG CHUẨN TRONG xây DỰNG 297 0
Tạo các mặt phẳng chuẩn (REFERENCE GEOMETRY) Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 50 CHƯƠNG 2: TẠO CÁC MẶT PHẲNG CHUẨN (REFERENCE GEOMETRY).

Bạn đang xem: Tạo mặt phẳng trong solidwork

Trong quy trình vẽ thi công mô hình 3D, vấn đề áp dụng và tạo các mặt phẳng Plane là hết sức đặc biệt. Mặt phẳng Plane là mặt phẳng các đại lý để tạo ra các mặt phẳng phác hoạ khác. §2.1 Công cầm Reference Geometry. Được dùng làm tạo các mặt phẳng (Plane), các trục Axis, và hệ trục toạ độ. Để tạo tkhô hanh phương tiện Reference Geometry ta vào Tools > Customize > Toolbars > Reference Geometry. Hoặc rất có thể lựa chọn bằng phương pháp Cliông xã buộc phải con chuột bên trên các tkhô hanh tâm trạng mở ra hàng loạt các danh mục cùng lựa chọn Reference Geometry. Hình 2.1 Chú ý: Trước lúc tiến hành các lệnh này bạn vẽ bắt buộc thoát ra khỏi cơ chế tổng quát. 2.1.1 Tạo mặt phẳng (Plane). Click chọn Plane trên thanh khô giải pháp Reference Geometry, hoặc vào Insert > Reference Geometry > Plane. Xuất hiện nay vỏ hộp thoại (hình 2.2). Hình 2.2. Trong hộp thoại có các lựa chọn sau:  Through Line / Point . Tạo mặt phẳng Plane bởi các ngôi trường vừa lòng sau: • Mặt phẳng được tạo đi sang 1 cạnh của vật dụng thể (Edge), một trục Axis, một Sketch Line với 1 điểm (Point) hay một đỉnh của thứ thể (Vertices) (hình 2.3a). Hiển thò các đối tượng người sử dụng được chọn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 51 Hình 2.3a. • Mặt phẳng được tạo đi qua3 điểm(Point) tốt 3 đỉnh của thiết bị thể (hình 2.3b). Hình 2.3b.  Parallel Plane at Point . Tạo một mặt phẳng đi sang một điểm và tuy vậy song với 1 mặt phẳng chọn trước. Mặt phẳng chọn trước có thể là là một trong những bề mặt (Face) hoặc mặt phẳng Plane, điểm mà lại mặt phẳng đi qua rất có thể là một Point, là 1 trong những đỉnh (Vertices) xuất xắc trung điểm Midpoint của một cạnh (hình 2.4). Hình 2.4. Mặt phẳng được lựa chọn Midpoint Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 52  At Angle Tạo một mặt phẳng đi qua 1 cạnh (Edge), một trục Axis hay là 1 Sketch Line cùng nghiêng 1 góc so với mặt phẳng được chọn, mặt phẳng được lựa chọn rất có thể là 1 bề mặt hay như là 1 mặt phẳng Plane. Cách tạo: • Chọn trong bảng lựa chọn. • Nhập góc cù thân mặt gốc và mặt được chế tạo ra. • Dùng nhỏ trỏ chọn cạnh tuyệt trục làm trục tảo, chọn bề mặt nhằm đònh góc con quay. • Chọn Reserve direction :nhằm đảo chiều cù. • Chọn Number of Planes to lớn Create: xác đònh số mặt phẳng phải tạo. • Click OK ngừng lệnh. Hình 2.5.  Offphối . Tạo một mặt phẳng new tuy vậy tuy nhiên với 1 mặt phẳng hay là một bề mặt đang gồm trước kia và giải pháp nó một khoảng cách d (hình 2.6) Cách triển khai lệnh: • Chọn biểu tượng vào vỏ hộp thoại. • Xác đònh khoảng cách d bắt buộc chế tạo. • Chọn mặt phẳng mang lại trước để xác đònh khoảng cách. • Chọn Reserve sầu direction :nhằm hòn đảo phía Offphối. • Chọn Number of Planes khổng lồ Create: xác đònh số mặt phẳng đề xuất Offset. Hình 2.6. Mặt phẳng được chọn Trục xoay Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 53  Normal to Curve sầu . Tạo một mặt phẳng Plane đi qua điểm cuối của một cạnh, một trục Axis hay là 1 mặt đường cong với vuông góc tại điểm này (hình 2.7). Cách triển khai lệnh: • Chọn hình tượng vào vỏ hộp thoại. • Chọn cạnh, trục Axis giỏi con đường cong (Curve). • Chọn Set origin on Curve: nhằm xác đònh gốc toạ độ. Hình 2.7.  On Surface . Tạo một mặt phẳng Plane xúc tiếp với bề mặt cong. Ta hoàn toàn có thể tạo mặt phẳng bằng các ngôi trường vừa lòng sau: 1. A Cylindrical and A plane (một hình tròn và một mặt phẳng). • Chọn bề mặt hình trụ. • Chọn mặt phẳng cất trục Axis của trụ.  Một mặt phẳng bắt đầu xúc tiếp với bề mặt hình tròn trụ (hình 2.8a). . Hình 2.8a. • Chọn Other Solution: đổi chiều mặt phẳng vừa sản xuất. • Chọn Normal Plane: tạo một mặt phẳng bắt đầu trải qua trục Axis của hình tròn trụ với nghiêng 1 góc so với mặt phẳng (Plane10) (hình 2.8b). Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 54 Hình 2.8b. 2. A Conical face and A Plane (hình nón với mặt phẳng). • Chọn bề mặt hình nón. • Chọn mặt phẳng đi qua trục của hình nón. • Tạo một mặt phẳng bắt đầu tiếp xúc với bề mặt hình nón (hình 2.8c). Hình 2.8c. Chụ ý : Ta rất có thể tạo một mặt phẳng đi qua các Hình Nón (Cone) , Trụ (Cylinder) • Chọn Normal Plane: Tạo một phẳng new đi qua trục hình nón cùng nghiêng 1 góc so với mặt phẳng ban sơ (Front) (hình 2.8d). Hình 2.8d. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 55 2.1.2. Tạo trục Axis. Có nhị biện pháp tạo một trục Axis. Cách 1: Click chọn View > Temporary Axes .Các trục này chỉ có công dụng cùng với các hình trụ tròn, hình nón. Cách 2: Chọn từ tkhô giòn giải pháp Refernce Geometry > Axis. Trục Axis được tạo bởi các cách sau: Hình 2.9 • One Line/ Edge/Axis : Chọn 1 cạnh (edge), một mặt đường trực tiếp => Tạo một trục Axis mới. Hình 2.9a. • Two plane: Chọn hai mặt phẳng kề nhau để tạo một trục Axis. Hình 2.9b. Hai bề mặt được lựa chọn Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 56 • Two Point/ Vertices: Chọn 2 đỉnh hay 2 điểm để tạo một trục Axis. Hình 2.9c • Cylindrical / Conical Surface: Chọn bề mặt của hình tròn tốt hình côn nhằm tạo trục Axis (hình 2.9d). Hình 2.9d. • Ponit & Surface: chọn 1 bề mặt Surface hay như là 1 mặt phẳng Plane. Sau kia lựa chọn một điểm hay là một Vertex. Trục axis được tạo ra có phương thơm vuông góc cùng với mặt phẳng được chọn cùng trải qua điểm thuở đầu (hình 2.9e). Hình 2.9e. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 57 2.1.3 Tạo hệ trục toạ độ (Cordinate System). Cliông chồng lựa chọn Coordinate System trên thanh khô khí cụ Reference Geometry. Hoặc vào Insert > Reference Geometry > Coordinate System. Xuất hiện tại hộp thoại (hình 2.10) Hình 2.10 • Chọn một Vertex (đỉnh ), Point (điểm) giỏi Midpoint (trung điểm) trong vỏ hộp thoại Origin: nhằm xác đònh vò trí đặt hệ trục toạ độ. • Chọn các trục X cùng Y (Z), nhằm xác đònh hướng của trục bằng những cách sau: • Chọn Vertex (đỉnh) / Point (điểm) : Lúc bấy giờ các trục X cùng Y (Z) sẽ tiến hành hướng tới điểm được lựa chọn. • Chọn Line Edge / Sketch Line, tiếp đến Clichồng vào vỏ hộp thoại chọn X, Y hay Z nhanh chóng các trục được lựa chọn này vẫn hướng tuy vậy tuy nhiên với với các đoạn thẳng cơ mà ta đang chọn ban đầu.

Xem thêm: Cách Vừa Học Vừa Chơi Hiệu Quả, Cách Làm Sao Để Trẻ Vừa Học Vừa Chơi

• Cliông xã OK xong lệnh. § 2.2 Giới thiệu một số các lệnh về mặt đường cong (Curve) cung ứng trong kiến thiết 3 chiều. Công dụng của lệnh này là cần sử dụng cách thức chiếu, nhằm chiếu các đối tượng người dùng 2 chiều lên đa số bề mặt của trang bị thể, tạo ra một bề mặt bắt đầu và dùng các bề mặt này để thường xuyên sản xuất lên quy mô 3 chiều. Hoặc hoàn toàn có thể dùng bao gồm biên dạng của các đường cong này nhằm tạo ra mô hình kân hận. 2.2.1. Projected Curve. Công dụng: dùng để chiếu một Sketch Curve lên bề mặt của đồ thể. Sau kia bạn vẽ hoàn toàn có thể sử dụng biên dạng kia nhằm thành lập quy mô 3 chiều. Chú ý : Trước khi triển khai lệnh nên gồm sẵn thứ thể cùng một Sketch Curve sầu, hay cả nhị sketch trên nhì mặt phẳng khác nhau. Cách thực hiện lệnh: • Click lựa chọn Projection trên tkhô nóng quy định Curves, hoặc vào Insert > Curve sầu > Projected. • Xuất hiện hộp thoại. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 58 Trong bảng Selection gồm 2 bí quyết chiếu:  Sketch onto lớn Sketch: tạo một Sketch mới bằng phương pháp chiếu cả hai Sketch bên trên hai mặt phẳng khác biệt. • Chọn thứu tự nhị đối tượng Sketch1 cùng Sketch2. • Trong bảng Sketches khổng lồ Project sẽ lần lượt hiện hữu các đối tượng người tiêu dùng đang lựa chọn (hình 2.11a). • Cliông xã OK chấm dứt lệnh.  Sketch onto Face(s): chiếu một Sketch lên một hay những bề mặt đồ vật thể đồng thời. • Trong bảng Sketch to lớn Project chọn đối tượng người sử dụng (2D) đề xuất chiếu. • Trong bảng Projection Face lựa chọn bề mặt được chiếu lên. • Chọn Reverse direction chuyển đổi hướng chiếu. • Clichồng OK xong lệnh. Hình 2.11a. Trên ví dụ hình 2.11a ta rất có thể chiếu thứu tự hai Sketch1, Sketch2 trên nhị mặt phẳng khác biệt tạo thành Sketch3. Hình 2.11b. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 59 Trên vd hình 2.11b ta rất có thể chiếu một đối tượng người dùng 2D lên bề mặt cong 3D face,với hoàn toàn có thể dùng biên dạng này nhằm xây dựng quy mô kân hận. Hình 2.11c. 2.2.2. Split Line. Công dụng: của lệnh này là phân chia một bề mặt của thứ thể thành 2 phần tự do nhau. Cách tiến hành lệnh: • Cliông chồng chọn Split Line bên trên thanh khô nguyên lý Curves, hoặc vào Insert > Curve > Split Line. • Xuất hiện nay hộp thoại Split Line (hình 2.12). Hình 2.12. cũng có thể tạo Split Line bởi 2 ngôi trường hòa hợp sau:  Sihouette: Tạo Split Line bên trên một bề mặt cong cùng phân chia bề mặt này thành 2 phần độc lập. Cách tiến hành lệnh: ♦ Trong bảng Selections bao gồm các chọn lọc sau: ♦ Direction of Full : chọn mặt phẳng được chiếu xuống đồ vật thể. ♦ Faces lớn Split : lựa chọn một hay những bề mặt để phân loại (Split).(hình 2.12a). <...>... tạo một trục Axis. Hình 2.9c • Cylindrical / Conical Surface: Chọn bề mặt của hình trụ giỏi hình côn nhằm tạo trục Axis (hình 2.9d). Hình 2.9d. • Ponit & Surface: chọn một bề mặt Surface hay như là 1 mặt phẳng Plane. Sau kia chọn 1 điểm hay 1 Vertex. Trục axis được tạo ra bao gồm phương vuông góc với mặt phẳng được lựa chọn và trải qua điểm ban sơ (hình 2.9e). Hình 2.9e. ... trái chiều kyên. ♦ Clichồng OK hoàn thành lệnh. 2.3.4 Spiral (Tạo hình xoắn nằm tại mặt phẳng) . Cách tạo tương tự nhỏng lệnh Helix. Hình 2.14 Tạo một Helix. Tạo một Spiral Hình 2.15. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 59 Trên vd hình 2.11b ta hoàn toàn có thể chiếu một đối tượng người tiêu dùng 2D lên bề mặt cong 3D face,và hoàn toàn có thể sử dụng biên dạng này để xuất bản mô... Trong bảng Selection có 2 biện pháp chiếu:  Sketch onlớn Sketch: tạo một Sketch mới bằng cách chiếu cả nhị Sketch trên nhị mặt phẳng khác biệt. • Chọn theo thứ tự nhị đối tượng người sử dụng Sketch1 cùng Sketch2. • Trong bảng Sketches khổng lồ Project đã theo lần lượt hiện lên các đối tượng đã chọn (hình 2.11a). • Click OK xong lệnh.  Sketch onto lớn Face(s): chiếu một Sketch lên một tốt những bề mặt vật dụng thể cùng lúc. • Trong... là chia một bề mặt của đồ thể thành 2 phần tự do nhau. Cách tiến hành lệnh: • Cliông chồng lựa chọn Split Line trên tkhô hanh vẻ ngoài Curves, hoặc vào Insert > Curve > Split Line. • Xuất hiện vỏ hộp thoại Split Line (hình 2.12). Hình 2.12. Có thể tạo Split Line bởi 2 trường đúng theo sau:  Sihouette: Tạo Split Line bên trên một bề mặt cong và phân tách bề mặt này thành 2 phần tự do. Cách triển khai... Face lựa chọn bề mặt được chiếu lên. • Chọn Reverse direction chuyển đổi hướng chiếu. • Click OK xong xuôi lệnh. Hình 2.11a. Trên ví dụ hình 2.11a ta có thể chiếu thứu tự nhị Sketch1, Sketch2 bên trên hai mặt phẳng không giống nhau tạo thành Sketch3. Hình 2.11b. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 56 • Two Point/ Vertices: Chọn 2 đỉnh hay 2 điểm nhằm tạo một trục... Sihouette: Tạo Split Line bên trên một bề mặt cong cùng phân tách bề mặt này thành 2 phần hòa bình. Cách triển khai lệnh: ♦ Trong bảng Selections bao gồm các gạn lọc sau: ♦ Direction of Full : lựa chọn mặt phẳng được chiếu xuống đồ vật thể. ♦ Faces lớn Split : chọn một tốt những bề mặt để phân loại (Split).(hình 2.12a). ... với đi qua điểm ban sơ (hình 2.9e). Hình 2.9e. Nghiên Cứu Ứng Dụng Phần Mềm SolidWorks SVTH: BÙI MINH TÂM 62 ♦ Height và Pitch: Cho bước xoắn với độ cao khối. ♦ Sau đó nhập các cực hiếm vào ô vừa lựa chọn. ♦ Chọn Taper Helix: định hình vòng xoắn ♦ Angle : Xác định góc giữa con đường sinch với trục của mặt đường xoắn ốc, góc bởi 0 khối hình tròn, không giống 0 hình côn. ♦ Taper Outwart: góc . 2: TẠO CÁC MẶT PHẲNG CHUẨN (REFERENCE GEOMETRY). Trong quy trình vẽ thiết kế quy mô 3D, câu hỏi sử dụng và tạo những phương diện phẳng Plane là siêu đặc trưng. Mặt phẳng. phẳng Plane là phương diện phẳng cơ sở để tạo ra các mặt phẳng phác hoạ hoạ không giống. §2.1 Công cụ Reference Geometry. Được dùng để làm tạo nên những khía cạnh phẳng (Plane), những trục Axis,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *